Vývoj cien nehnuteľností v 1. polroku 2021

Začiatok roka priniesol zmiešané očakávania vo vývoji cien nehnuteľnosti vplyvom “Covid19”. Uzatvorenie množstva odvetví, zlé predikcie vo vývoji napomáhali názorom, že sa ceny nehnuteľnosti zastavia, alebo znížia. Prevládal názor “nemôže to rásť večne”. Pri spätnom hodnotení však vidíme úplne iný trend, 1Q 2021 a rovnako aj 2Q 2021 sa vyznačoval veľmi slabou ponukou starších bytov. Ceny nehnuteľností naďalej rastú, dopyt sa po niekoľko mesačnom lockdowne vrátil na trh, no ponuka slabne, čo posúva cenu nehnuteľností vyššie. 

Čo ovplyvnilo rast? 
1 faktor:
Už minulý rok sme sa venovali tejto téme v našich blogoch. Hlavným faktorom rastu cien nehnuteľností je slabá ponuka nehnuteľnosti. Každý, kto v posledných 2-3 rokoch kupoval nehnuteľnosť určite potvrdí, že pokiaľ nie je schopný robiť kompromis pri výbere, nehnuteľnosť bude hľadať veľmi dlho. Pri kúpe sa ľudia dostanú do situácie, že musia poľaviť pri svojich požiadavkách – už to prízemie až tak nevadí / ani tá či oná mestská časť nie je zlá. Tento faktor má najväčší vplyv na postupný rast cien nehnuteľností. Nízka ponuka nehnuteľností prevládala rovnako aj v 1Q a 2Q 2021. 


2 faktor:
Nízke úrokové sadzby sú ďalším faktorom, ktorý stále napomáha rastu cien. Očakávania postupného rastu sa nenaplnili a banky sa naďalej predbiehajú v znižovaní úrokov na hypotékach. Niekedy nepredstaviteľné úroky pod 1% na hypotekárnom úvere sa stali realitou väčšiny klientov. “Lacné peniaze” ovplyvňujú ceny a napomáhajú ich rastu vzhľadom na to, že ľudia vnímajú nehnuteľnosti, ako bezpečný prístav odloženia peňazí. Dnes sa stretneme už aj s úrokom pod 0,5%, čo motivuje ľudí nakupovať.

3 faktor:
Silná generácia ľudí bez hypotekárneho úveru. Faktor, na ktorý sa zabúda. Generácia 40-50 ročných ľudí často vlastní nehnuteľnosť, ktorá nie je zaťažená hypotekárnym úverom. Táto situácia nahráva ich deťom, ktoré dokážu obísť snahy Národnej banky Slovenskej pri určení miery financovania ( 80-90% financovanie nehnuteľností, takže 10-20% musíte mať z vlastných prostriedkov ). Možnosť založiť ďalšiu nehnuteľnosť otvára mladým ľuďom priestor vziať vyššiu hypotéku a tak eliminovať potrebu mať vlastné zdroje, ktoré mnohokrát nemajú. Takýmto spôsobom sa dostanú k nehnuteľnosti, na ktorú filozofiou národnej banky pri znižovaní % financovania nemajú. Samozrejme, pre banku je to “good deal” Váš dlh vo výške napr. 120.000€ kryjete záložným právom v hodnote napr. 240.000€ ( *hodnota oboch nehnuteľností spolu ). 

Čo nám prinesie druhý polrok 2021? 

Ceny stavebných materiálov rastú z mesiaca na mesiac o desiatky percent. Táto situácia dotlačila množstvo developerov, k odloženiu výstavby projektov, nakoľko niektoré projekty nemusia už dávať ekonomicky zmysel. Tieto ceny sa samozrejme odzrkadlia vo vyšších cenách nehnuteľností v už aj tak obmedzenej ponuke. Slabá výstavba nových a plánovaných projektov nenapomáha očakávaniu o nízkych cenách. Slabší zásah “Covid19” do peňaženiek ľudí, ako sa predpokladalo zabezpečuje, že všetci, ktorí kupovali nehnuteľnosť ako investíciu sú schopní ju naďalej financovať a predpoklad zaplavenia trhu takýmito bytmi sa nenaplnil. Staršie nehnuteľnosti majú nekročené pre nízku ponuku k ešte vyšším číslam. 

Investovať, alebo neinvestovať do nehnuteľnosti? Stále platí zlaté pravidlo, pokiaľ je nehnuteľnosť určená na bývanie, správny čas na kúpu je vždy. Na druhej strane, ak plánujete kúpu nehnuteľnosti, ako investíciu, tu rozhodujú čísla. 

zavolajte nám

0903 514 462

napíšte nám

info@hpartners.sk

navštívte nás

žriedlová 11, košice