Prečo čítať list vlastníctva pred kúpou nehnuteľnosti?

Prečo čítať list vlastníctva pred kúpou nehnuteľnosti? List vlastníctva je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú si musíte preveriť pred kúpou nehnuteľnosti.

Predstavte si situáciu, že prídete na obhliadku, nehnuteľnosť sa Vám páči, všetky potrebné informácie ste sa opýtali, ale po kontrole listu vlastníctva zistíte, že na predmetnej nehnuteľnosti je ťarcha, ktorá Vám bude brániť v nadobudnutí. Môže sa stať, že nehnuteľnosť má iného vlastníka ( rodičia/manžel/manželka ) dohodnete si podmienky, ktoré ale nemusia platiť.

Horší scenár je keď zistíte, že na predmetnej nehnuteľnosti je exekúcia, alebo nehnuteľnosť smeruje do dražby.

Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam, vždy si skontrolujte list vlastníctva. Majiteľ, ani realitná kancelária ( ak zastupuje predávajúceho ) nemôže mať problém Vám list vlastníctva poskytnúť.

Čo je list vlastníctva a aké informácie nám poskytne?  List vlastníctva môžeme v jednoduchosti nazvať “rodný list nehnuteľnosti” sú tam všetky potrebné náležitosti k právnemu stavu nehnuteľnosti.

Zistíte z neho, kto je vlastník, kedy a ako nehnuteľnosť nadobudol, aké ťarchy má nehnuteľnosť, či je na nehnuteľnosti hypotekárny úver atď.

List vlastníctva nájdete na katastrálnom odbore okresného úradu alebo na https://www.katasterportal.sk/kapor/

Skladá sa z 3 častí:

 • časť “Amajetková podstata – obsahuje všetky  nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom a údaje o nich
  • výmeru
  • druh pozemku
  • využitie pozemku
  • príslušnosť k zastavanému územiu obce
Prečo čítať list vlastníctva pred kúpou nehnuteľnosti?
 • časť “Bvlastník alebo iná oprávnená osoba
  • meno, priezvisko
  • dátum narodenia
  • číslo bytu / poschodie / vchod
  • spoluvlastnícky podiel
  • titul nadobudnutia
  • miesto trvalého pobytu / sídlo ( pri firmách )
  • Byty a nebytové priestory – nájomné práva k pozemkom

*V tejto časti nájdete informácie napr. o začatí exekučného konania týkajúceho sa nehnuteľnosti.

Prečo čítať list vlastníctva pred kúpou nehnuteľnosti?
 • časť “C” ťarchy – v tejto časti nájdete
  • vecné bremeno – môže byť napr. právo prechodu cez pozemok, právo dožitia, nutnosť strpieť siete elektrické/plynové
  • záložné právo
  • predkupné právo
Prečo čítať list vlastníctva pred kúpou nehnuteľnosti?

Čo by ste mali ešte hľadať na liste vlastníctva?

Plomba: s týmto slovom ste sa možno už stretli v prípade, že ste si pozerali list vlastníctva na ktorom aktuálne prebiehal vklad ( záložných zmlúv banky/kúpnych zmlúv ) Pri “plombe” je stále vyznačené “V” a číslo vkladu ( pod týmto číslom kataster eviduje listinu, ktorú zapisuje ) Je to informácia pre ľudí, že na predmetnom liste je zavkladovaný určitý dokument, ktorý je v procese zápisu.

Ak sa s týmto stretnete, netreba sa vyľakať. Kontaktujte vlastníka nehnuteľnosti, alebo realitného makléra aby Vám doložil návrh na vklad a vy tak budete mať informáciu, čo sa na liste vlastníctva zapisuje.

Na liste vlastníctva sa môžete stretnúť ešte s tzv. “Z” zápisom – môže sa jednať o zmenu údajov, ako trvalé bydlisko/meno atď.

Posledným a často opomínaný údaje je POSLEDNÝ TITUL NADOBUDNUTIA – pred kúpou nehnuteľnosti je dobré si ho vypýtať od majiteľov/realitného makléra z viacerých dôvodov.

V prípade, že financujete nehnuteľnosť hypotekárnym úverom – musíte tento dokument doložiť znalcovi k vypracovaniu znaleckého posudku ( banka si to preveruje )

Ak je na liste vlastníctva titul nadobudnutia “darovacia zmluva, alebo dedičstvo” môže nastať situácia, že prevod nehnuteľnosti bol podmienený určitým úkonom, ktorý pokiaľ sa nenaplní má právo dotknutá osoba žiadať prinavrátenie nehnuteľnosti. Z tohto dôvodu by ste si mali tieto podklady vyžiadať a skontrolovať vopred.

Jeden tip na záver:

Ak kupujete pozemok na ktorom chcete stavať, skontrolujte si príjazdovú cestu k pozemku – pokiaľ nebude vo vašom vlastníctve alebo na nej nedostanete podiel – musíte mať zriadené vecné bremeno “právo prechodu” v opačnom prípade sa vám môže stať, že sa na svoj pozemok nebudete mať ako dostať. ( po kúpe pozemku je už veľakrát neskoro )

zavolajte nám

0903 514 462

napíšte nám

info@hpartners.sk

navštívte nás

žriedlová 11, košice