Ako bezpečne platiť pri kúpe nehnuteľnosti? Píše Oliver Ferencz.

Kúpa nehnuteľnosti nie je tak jednoduchý krok, ako sa na prvý pohľad môže zdať.
Hlavne to platí v čase, keď prichádza na rad príprava kúpnej zmluvy, dohodnutie si platobných podmienok a termínov k odovzdaniu.

Predaj a kúpa nehnuteľnosti je pre väčšinu klientov aj najväčšou finančnou transakciou v ich živote, kedy použijú svoje dlhoročné úspory, a preto je viac než zodpovedné s nimi naložiť zodpovedne a chrániť ich.

V praxi sa často stretávame s prípadmi, kedy si klienti dôverujú a uhrádzajú kúpnu cenu po podpise kúpnych zmlúv, a to ešte pred podaním návrhu na vklad do katastra.

Vlastníkmi nehnuteľnosti sa nestávame podpisom kúpnej zmluvy, ale až povolením vkladu do katastra nehnuteľnosti, a to trvá štandardne 30 dní, v skrátenom konaní 15 dní.

V tomto prípade je v nevýhode kupujúci, ktorý nemá finančné prostriedky a čaká, ako dopadne zápis na katastri.

Ďalším prípadom je, ak sa po podpise kúpnych zmlúv strany dohodnú, že k úhrade dôjde až po povolení vkladu do katastra. Čo ak kupujúci neuhradí dohodnutú sumu riadne a včas ? Aj, keď si podmienky uhrádzania v kúpnych zmluvách dohodnete jasne a zreteľne, čo ak to jedna zo strán nedodrží ? V každom prípade je to na dlhý súdny proces, ktorý nakoniec bude stáť nemálo finančných prostriedkov.

Existuje niekoľko spôsobov, ktoré nám zabezpečia bezpečné uloženie kúpnej ceny a hladký priebeh celého finančného procesu. Popíšem Vám štyri najbežnejšie spôsoby uloženia kúpnej ceny.

Banková vinkulácia
Prvým spôsobom je banková vinkulácia, kedy ide o blokáciu finančných prostriedkov na vinkulovanom účte kupujúceho až do splnenia dohodnutých podmienok zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy. Postup je nasledovný, podpíše sa kúpna zmluva, v ktorej bude pri forme úhrady určená vinkulácia, následne sa na základe podpísaných zmlúv zriadi v banke vinkulácia, a až po potvrdení zriadenia a pripísania prostriedkov na vinkulovaný účet sa podáva návrh na vklad do katastra.
Po povolení vkladu do katastra sa prostriedky uvoľnia v prospech predávajúceho. Banka nesie plnú zodpovednosť za nakladanie s danými finančnými prostriedkami.

Notárska úschova
Druhým spôsobom je notárska úschova, ktorá Vám zaistí obojstranne bezpečný prevod financií. Ide o pomerne náročný proces, kedy musíte minimálne dvakrát navštíviť notára.
Prvýkrát, keď sa dohadujú podmienky úschovy a druhýkrát, keď sa podpisuje notárska zápisnica, pri ktorej bude aj dané, za akých podmienok sa peniaze z úschovy uvoľnia. Prostriedky sú vinkulované na notárskom účte, za ktoré nesie zodpovednosť práve notár.

O ďalších dvoch typoch si povieme nabudúce v druhej časti článku.

Oliver Ferencz
Realitný maklér

zavolajte nám

0903 514 462

napíšte nám

info@hpartners.sk

navštívte nás

žriedlová 11, košice